Обов’язковий аудит

Обов’язковий аудит

Обов’язковий аудит – це аудиторська перевірка, яка передбачена чинним законодавством, і повинна проводитися щорічно. Обов’язкова аудиторська перевірка проводиться для офіційного підтвердження достовірності фінансової звітності компанії. Проводити таку незалежну перевірку обов’язково повинні:

  • Відкриті акціонерні товариства;
  • банки та інші фінансові організації;
  • страхові компанії та товариства взаємного страхування;
  • засновники банків, страхових компаній, підприємств з іноземними інвестиціями, довірчих товариств та інших фінансових посередників;
  • компанії-емітенти облігацій;
  • інвестиційні фонди;
  • компанії-емітенти цінних паперів під час ліцензування;
  • компанії – професійні учасники ринку цінних паперів;
  • юридичні особи-засновники ВАТ.

Фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором, підвищує довіру до неї користувачів такої звітності: інвесторів, кредиторів та ін.

Проведення обов’язкового аудиту – доказ надійної репутації фірми, а також того, що у вашій компанії добре врегульована система обліку.

Проводити обов’язковий аудит підприємства мають право тільки аудитори чи фірми, внесені до реєстру аудиторів та аудиторських фірм Аудиторської палати України (АПУ).
Аудиторська фірма «Глобал Аудит» понад 10 років професійно здійснює проведення обов’язкового аудиту, співпрацюючи з багатьма українськими компаніями. Результат нашої роботи – не тільки аудиторський звіт, але й письмові рекомендації керівництву компанії.

Podloznaya_Marina_GC_JPG_big (2)

керівник відділу аудиту

Сертифікований аудитор України.

DipIFR – диплом з міжнародної фінансової звітності від АССА (Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів).

Сертифікований бухгалтер-практик з міжнародною кваліфікацією САР.

Спеціалізується на аудиті фінансової звітності та трансформації української звітності до стандартів МСФЗ.