Сертифікат Державної комісії цінних паперів і фондового ринку на торгівлю цінними паперами