Спілка аудиторів України (САУ)

Спілка аудиторів України (САУ)

Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка аудиторів України» (ВПГО «САУ») створена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», прийнятого 22 квітня 1993 року. У Законі визначені правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні, які спрямовані на створення системи незалежного контролю з метою захисту інтересів власника. Організаційні питання становлення розвитку аудиторської діяльності в Україні покладено на Всеукраїнську професійну громадську організацію «Спілка аудиторів України».

Членами САУ від Корпорації «Глобал Консалтинг» є генеральний директор Володимир Муравйов, комерційний директор Наталія Погрібна, начальник відділу аудиту Марина Подлозна