Розробка маркетингової стратегії

Що таке стратегія розвитку підприємства?

Для людини, яка не знає, до якої гавані вона прямує, жоден вітер не буде попутним.

Луций Анней Сенека Молодший

А ви знаєте, куди спрямовується ваш бізнес, чи прописана у вас стратегія розвитку підприємства? Чи є у вас зрозуміло сформульовані досяжні цілі, чи розроблений план дій для подальшого зростання і розвитку? Якщо відповіді на ці питання – «ні», то вам варто подумати над своєю стратегією. Адже як говорив американський філософ Ральф Уолдо Эмерсон, світ поступається дорогою тому, хто знає, куди йде. А у бізнесі розуміння шляху, яким рухаєшся, украй потрібне.

Стратегія розвитку підприємства – це прописані і зважені цілі бізнесу, а також зрозумілий усім співробітникам спосіб досягнення цих цілей, вибраний з урахуванням наявних ресурсів і можливостей компанії.

Якщо говорити про те, для чого підприємству потрібна стратегія розвитку, то найголовніша причина – це, напевно, створення сильного конкурентоздатного бізнесу, який легко керований і швидко адаптується до тих змін, що відбуваються зовні. Крім того, це визначення пріоритетів діяльності і меж галузі, в яких буде рости і розвиватися компанія. І, звичайно ж, прописана і прийнята усіма стратегія допомагає отримати єдине для усіх співробітників уявлення про плани і цілі компанії.

З чого розпочинається розробка стратегії розвитку?

Розробку стратегії розвитку слід розпочинати з аналізу поточної ситуації усередині підприємства. Необхідно об’єктивно поглянути на ситуацію, що склалася усередині компанії, проаналізувати сильні і слабкі сторони, ресурси, процеси, структуру та ін..

Другим етапом буде моніторинг зовнішнього середовища, загроз і можливостей компанії, взаємодій із зовнішніми групами і зацікавленими сторонами.

Ґрунтуючись на отриманих даних і результатах, слід сформулювати цілі, місію, бачення підприємства, а також вибрати методи досягнення поставлених цілей.

Велике значення матиме етап розробки конкретних тактик з календарним планом, бюджетами і призначенням відповідальних осіб.

Слід пам’ятати, що стратегія, яка створюється один раз і більше не піддається редагуванню, – це неефективна стратегія. По-справжньому дієва стратегія підприємства має бути «живою», тобто вона повинна постійно переглядатися і коригуватися з урахуванням змін, тенденцій і новацій, що відбуваються у навколишньому світі.

Розробка маркетингової стратегії підприємства. Її місце в загальній стратегії компанії

Важливим розділом основної стратегії є розробка маркетингової стратегії підприємства. Вона повинна підкорятися спільним цілям і завданням, прописаним в основній стратегії, і пропонувати ефективний план комунікацій для формування або збільшення попиту і рівня продажів компанії.

Маркетингова стратегія компанії може включати:

  • Вивчення ринку, динаміки, попиту, тенденцій
  • Вибір сегментів споживачів
  • Аналіз конкурентів
  • Вироблення позиціонування
  • Вибір маркетингової стратегії
  • Розробку маркетингових заходів
  • Контроль і реалізацію стратегії
  • Та ін.

Звичайно, розробка як загальної, так і маркетингової стратегії вимагає особливих, глибоких знань, навичок і досвіду, а також певних тимчасових витрат, яких керівник або власник може просто не мати. У такому разі вірним рішенням буде звернення по допомогу до консультантів, які посилять вашу управлінську команду і допоможуть розробити ефективний документ.

Фахівці Корпорації «Глобал Консалтинг», члена Всеукраїнської асоціації консультантів з управління, готові стати вашим помічником в розробці маркетингової стратегії компанії. Звертайтеся, будемо раді відповісти на усі ваші питання.

 

Звертайтеся, будемо раді відповісти на усі ваші питання.

captcha