Розробка маркетингової стратегії

Розробка маркетингової стратегії

Розробка маркетингової стратегії

Що таке стратегія розвитку підприємства?

Для людини, яка не знає, до якої гавані вона прямує, жоден вітер не буде попутним.

Луций Анней Сенека Молодший

А ви знаєте, куди спрямовується ваш бізнес, чи прописана у вас стратегія розвитку підприємства? Чи є у вас зрозуміло сформульовані досяжні цілі, чи розроблений план дій для подальшого зростання і розвитку? Якщо відповіді на ці питання – «ні», то вам варто подумати над своєю стратегією. Адже як говорив американський філософ Ральф Уолдо Эмерсон, світ поступається дорогою тому, хто знає, куди йде. А у бізнесі розуміння шляху, яким рухаєшся, украй потрібне.

Стратегія розвитку підприємства – це прописані і зважені цілі бізнесу, а також зрозумілий усім співробітникам спосіб досягнення цих цілей, вибраний з урахуванням наявних ресурсів і можливостей компанії.

Якщо говорити про те, для чого підприємству потрібна стратегія розвитку, то найголовніша причина – це, напевно, створення сильного конкурентоздатного бізнесу, який легко керований і швидко адаптується до тих змін, що відбуваються зовні. Крім того, це визначення пріоритетів діяльності і меж галузі, в яких буде рости і розвиватися компанія. І, звичайно ж, прописана і прийнята усіма стратегія допомагає отримати єдине для усіх співробітників уявлення про плани і цілі компанії.

З чого розпочинається розробка стратегії розвитку?

Розробку стратегії розвитку слід розпочинати з аналізу поточної ситуації усередині підприємства. Необхідно об’єктивно поглянути на ситуацію, що склалася усередині компанії, проаналізувати сильні і слабкі сторони, ресурси, процеси, структуру та ін..

Другим етапом буде моніторинг зовнішнього середовища, загроз і можливостей компанії, взаємодій із зовнішніми групами і зацікавленими сторонами.

Ґрунтуючись на отриманих даних і результатах, слід сформулювати цілі, місію, бачення підприємства, а також вибрати методи досягнення поставлених цілей.

Велике значення матиме етап розробки конкретних тактик з календарним планом, бюджетами і призначенням відповідальних осіб.

Слід пам’ятати, що стратегія, яка створюється один раз і більше не піддається редагуванню, – це неефективна стратегія. По-справжньому дієва стратегія підприємства має бути «живою», тобто вона повинна постійно переглядатися і коригуватися з урахуванням змін, тенденцій і новацій, що відбуваються у навколишньому світі.

Розробка маркетингової стратегії підприємства. Її місце в загальній стратегії компанії

Важливим розділом основної стратегії є розробка маркетингової стратегії підприємства. Вона повинна підкорятися спільним цілям і завданням, прописаним в основній стратегії, і пропонувати ефективний план комунікацій для формування або збільшення попиту і рівня продажів компанії.

Маркетингова стратегія компанії може включати:

  • Вивчення ринку, динаміки, попиту, тенденцій
  • Вибір сегментів споживачів
  • Аналіз конкурентів
  • Вироблення позиціонування
  • Вибір маркетингової стратегії
  • Розробку маркетингових заходів
  • Контроль і реалізацію стратегії
  • Та ін.

Звичайно, розробка як загальної, так і маркетингової стратегії вимагає особливих, глибоких знань, навичок і досвіду, а також певних тимчасових витрат, яких керівник або власник може просто не мати. У такому разі вірним рішенням буде звернення по допомогу до консультантів, які посилять вашу управлінську команду і допоможуть розробити ефективний документ.

Фахівці Корпорації «Глобал Консалтинг», члена Всеукраїнської асоціації консультантів з управління, готові стати вашим помічником в розробці маркетингової стратегії компанії. Звертайтеся, будемо раді відповісти на усі ваші питання.

 

Звертайтеся, будемо раді відповісти на усі ваші питання.

captcha