Обов’язковий аудит являє собою перевірку, передбачену чинним законодавством. І ряд організацій повинні проводити подібну процедуру щорічно. Мета обов’язкової аудиторської перевірки – підтвердження достовірності фінансової звітності фірми. Проведення обов’язкового аудиту передбачено для наступних організацій:
 • інвестиційні фонди;
 • компанії, які є учасниками ринку цінних паперів;
 • фінансові установи;
 • публічні акціонерні товариства;
 • юридичні особи-засновники ПАТ;
 • страхові компанії і товариства взаємного страхування;
 • компанії-емітенти облігацій;
 • компанії-емітенти цінних паперів під час ліцензування.
Крім того, даний список поповнився великими і середніми підприємствами, так як Президентом України підписано «Закон про внесення змін до Закону України” Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні “(относительно удосконалення деяких положень), який вступив в силу з 1 січня 2018 року, крім абзаців шостого і сьомого пункту 12 розділу I, які набирають чинності з 1 січня 2019 року. До середніх підприємств згідно з цим законом відносяться підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств і показники яких на річну дату складання фінансової звітності відповідають як мінімум двом з наведених критеріїв:
 • баланс – до 20 млн євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 млн євро;
 • середня кількість працівників – до 250 осіб.
До числа великих підприємств відносять підприємства, показники яких на річну дату складання фінансової звітності відповідають одному з двох наведених критеріїв:
 • баланс – більш 20 млн євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – більш 40 млн євро;
 • середня кількість працівників – більше 250 чоловік.

Обов’язкова аудиторська перевірка

Обов’язковий аудит підприємства дозволяє не просто підтвердити результати фінансової звітності, а й підвищити ступінь довіри кредиторів, інвесторів, клієнтів та інше Якщо ваша компанія підготовлена ​​до обов’язкової аудиторської перевірки, то це говорить про надійну репутацію і про грамотне регулювання вашого фінансового обліку. Проведення обов’язкового аудиту дозволено здійснювати тільки тим фірмам і аудиторам, які внесені до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм Аудиторської палати України. Компанія «Глобал Аудит» вже більше 20 років успішно проводить обов’язкову аудиторську перевірку для багатьох українських організацій. Звертаючись до нас, ви отримуєте не тільки докладний аудиторський висновок, а й корисні рекомендації для керівництва компанії за результатами перевірки.