Аудит кадрового діловодства (аудит кадрів) – це комплексний аналіз кадрової документації та перевірка її відповідності вимогам українського законодавства та внутрішніх нормативних актів, що встановлюють порядок ведення кадрового діловодства.

КАДРОВИЙ АУДИТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ:

 • оцінки фактичного стану кадрового діловодства та правильності його ведення;
 • виявлення випадків недотримання законодавства з описом ризиків і заходів відповідальності за порушення;
 • усунення порушень законодавства шляхом виготовлення відсутніх документів до виникнення спірних ситуацій та конфліктів.

КАДРОВИЙ АУДИТ ПРОВОДИТЬСЯ У РАЗІ:

 • змін у складі керівництва компанії або зміни власника;
 • звільнення або перехід на іншу роботу менеджера з персоналу;
 • підготовки до планової або позапланової перевірки контролюючих органів;
 • оформлення кадрових документів для передачі на архівне зберігання

РЕЗУЛЬТАТИ КАДРОВОГО АУДИТУ:

 • уявлення про реальний стан справ з кадровим діловодством та стан кадрових документів;
 • виявлення всіх випадків порушень трудового законодавства з детальним описом потенційних ризиків для посадових осіб і відповідальності за перелічені порушення;
 • обгрунтований план дій (рекомендації) щодо приведення у відповідність кадрової документації.

НЕДОЛІКИ ПРОВЕДЕННЯ КАДРОВОГО АУДИТУ СВОЇМИ СИЛАМИ:

 • великі витрати часу працівника кадрової служби на аудит кадрової документації;
 • відсутність фахівця, який буде займатися кадровою роботою на час проведення аудиту;
 • недоскональний аудит в силу незацікавленості працівника кадрової служби у виявленні порушень власної роботи
Оптимальний результат при перевірці кадрових документів досягається виключно при роботі команди фахівців в області трудового права і кадрового діловодства.

ПОСЛУГИ КАДРОВОГО АУДИТУ

Цільовий (вибірковий) кадровий аудит

У більшості випадків є оптимальним видом аудиту для великих підприємств з чисельністю працівників від 100 осіб. Полягає в перевірці документів щодо 20/50 працівників. Проведення цільового кадрового аудиту дозволяє організації швидко і якісно оцінити ситуацію в області ведення кадрового діловодства і дотримання трудового законодавства.

Вибірковий кадровий аудит

Проведення перевірки документів із зазначенням в експертному висновку виду порушення закону і двох-трьох прикладів такого порушення.

За підсумками проведення вибіркового кадрового аудиту організації надається експертний висновок, що містить інформацію щодо видів допущених порушень, без вказівки на їх точну кількість (тобто вказується, наприклад, що в наказах про надання відпусток відсутній підпис працівника і наводиться як приклад посилання на два – три наказа, де немає підпису працівника, без перерахування всіх інших наказів, де містилося таке порушення).

Кадровий аудит в повному обсязі

Проводиться із зазначенням всіх допущених порушень в області оформлення трудових відносин. Ідеально підходить для підприємств з невеликою чисельністю (до 100 осіб)

За підсумками проведення кадрового аудиту в повному обсязі в експертному висновку зазначається не тільки вид порушення, а й усі без винятку документи, в яких таке порушення було виявлено.

Кадровий аудит в повному обсязі вимагає як витрат часу, так і фінансових витрат.

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КАДРОВОГО АУДИТУ

 1. Заповнення заявки на проведення кадрового аудиту.
 2. Вивчення переліку кадрових документів, які ведуться на підприємстві, порядку їх затвердження та їх відповідності чинному законодавству України.
 3. Виявлення недоліків та їх аналіз з наданням опису (детальність опису залежить від методу проведення аудиту).
 4. Кваліфікація недоліків в розрізі рівня відповідальності за виявленими порушеннями.
 5. Підготовка рекомендацій щодо усунення виявлених порушень або недоліків.
 6. Оформлення звіту про результати проведеного аудиту.