Аудит фінансової звітності – це незалежна перевірка показників фінансової звітності, за результатами якої формується аудиторський звіт (висновок). Остаточна мета аудиторської перевірки – підвищення довіри до звітності зацікавлених осіб.
Обов'язковий аудит
Ініціативний аудит
Огляд фінансової звітності
Аудит грантів

Обов’язковий аудит (широке коло користувачів) – проводиться щодо звітності підприємств (організацій) громадського інтересу. Перелік суб’єктів господарювання, які підлягають обов’язковому аудиту встановлюється законодавством. В першу чергу – це закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

З 2018 року обов’язковим є аудит фінансової звітності для підприємств усіх форм власності при досягненні ними показників діяльності, які відповідають категорії середнього підприємства (п.3 ст.14 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”).

Активи підприємства: від 4-х до 20 млн. євро. Чистий дохід від реалізації продукції: від 8-ми до 40 млн. євро. Чисельність працюючих від 50 до 250 чоловік. Якщо будь-які два показника з трьох досягають встановленого законом рівня, підприємство зобов’язане проводити аудит фінансової звітності.

Ініціативний аудит (обмежене коло користувачів) – проводиться щодо звітності підприємств, що не підлягають обов’язковому аудиту.

Ініціативу проведення аудиторської перевірки може ініціювати:

 • власник компанії, який за результатами аудиту отримує не тільки звіт незалежного аудитора про достовірність фінансової звітності, а й своєчасну інформацію про значні недоліки в системі внутрішнього контролю в компанії;
 • керівництво підприємства (організації) в разі необхідності надає аудировану фінансову звітність таким користувачам як банки, потенційні партнери, інвестори і в інших випадках прийняття найважливіших управлінських рішень, пов’язаних з подальшим розвитком бізнесу;
 • керівництво материнської компанії (для підприємств, що входять до складу групи компаній), відповідального за підготовку консолідованої фінансової звітності. Проведення аудиту звітності дочірніх компаній сприяє підготовці якісної звітності на рівні групи. Аудит консолідаційних пакетів фінансової звітності по МСФО ми проводимо з подальшим захистом роботи перед аудитором материнської компанії.

Відносно проміжної фінансової звітності або при підготовці консолідованої фінансової звітності для дочірніх компаній, обсяги діяльності яких незначні, як правило, проводиться оглядова перевірка (огляд фінансової звітності).

При проведенні огляду аудитор не використовує всі процедури, які потрібні були б для аудиторської перевірки. Тому і витрати по часу, і вартість огляду фінансової звітності нижче, ніж аудиту.

Успішне проходження аудиторської перевірки є умовою подальшої співпраці донора з неприбутковою організацією, наданням грантів на майбутні проекти. Багато донорів висувають до аудиторської компанії вимоги щодо наявності достатнього досвіду в області аудіювання грантів, по входженню аудиторської компанії в міжнародні аудиторські організації. Наша компанія відповідає таким вимогам, є членом всесвітньої Асоціації незалежних консультантів AGN International.

Ми надаємо послуги з підтвердженням аудитора:

 • виконання умов грантового контракту (Узгоджені процедури з перевірки виконання умов грантового контракту);
 • надаємо донору фінансовий звіт за проектом (Аудит звітності про використання коштів в рамках контракту);
 • фінансової звітності організації (Аудит фінансової звітності по ПСБО);
 • належної системи внутрішнього контролю в організації.

Чому це важливо?

 • Звіт незалежного аудитора підвищує довіру користувачів до фінансової звітності (акціонери, фінансові установи, потенційні інвестори, контрагенти).
 • Власник компанії, за результатами аудиту отримує не тільки звіт незалежного аудитора про достовірність фінансової звітності, а й своєчасну інформацію про значні недоліки в системі внутрішнього контролю компанії.
 • З огляду на висновки і рекомендації аудитора керівництво компанії може підвищити надійність системи бухгалтерського обліку, своєчасно усуваючи виявлені похибки, помилки в бухобліку.
 • Звіт незалежного аудитора – найкращий доказ перспективності угоди при купівлі бізнесу та продажу бізнесу або інвестиціях, ідеальне підтвердження сумлінності організації.

ЯК ПРОХОДИТЬ?

Аудит фінансової звітності проводиться в повній відповідності з міжнародними стандартами аудиту (МСА), які визнані в Україні в якості національних стандартів. Також в Україні аудитори зобов’язані дотримуватися вимог Міжнародного Кодексу етики професійних бухгалтерів (аудиторів).

В ході проведення аудиту ми враховуємо масштаб і специфіку діяльності підприємства (організації), використовуємо перевірену часом методологію аудиту, поєднуємо багаторічний досвід і сучасні інструменти перевірок.