Аудит фінансової звітності – це незалежна перевірка показників фінансової звітності, за результатами якої формується аудиторський звіт (висновок). Остаточна мета аудиторської перевірки – підвищення довіри до звітності з боку зацікавлених осіб.
Обов'язковий аудит
Ініціативний аудит
Огляд фінансової звітності
Аудит грантів

Обов’язковий аудит фінансової звітності – аудит фінансової звітності  суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність разом з аудиторським звітом. В першу чергу, перелік таких суб’єктів зазначено в Законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон 996).

Обов’язковість проведення аудиту фінансової звітності може зазначатися в інших законодавчих актах щодо окремих суб’єктів або у окремих випадках їхньої діяльності.

Згідно Закону 996 під обов’язковий аудит підпадає аудит фінансової звітності підприємств, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес;  публічними акціонерними товариствами; суб’єктами природних монополій на загальнодержавному ринку; суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;  середніми підприємствами (у розумінні Закону № 996); фінансовими установами, що належать до мікропідприємств та малих підприємств.

Окремо зауважимо, що з 2018 року обов’язковим є аудит фінансової звітності для підприємств усіх форм власності, які відповідають категорії середнього підприємства (абз.2 п.3 ст.14 Закону 996), а саме, показники якого за два роки поспіль відповідають принаймні двом з трьох критеріїв:

 • активи підприємства – від 4 до 20 млн. євро.
 • чистий дохід від реалізації продукції – від 8 до 40 млн. євро.
 • середня кількість працівників від 50 до 250 осіб.
Ініціативний аудит (обмежене коло користувачів) – проводиться щодо звітності підприємств, що не підлягають обов’язковому аудиту.

Ініціативу проведення аудиторської перевірки може ініціювати:

 • власник компанії, який за результатами аудиту отримує не тільки звіт незалежного аудитора про достовірність фінансової звітності, а й своєчасну інформацію про значні недоліки в системі внутрішнього контролю в компанії;
 • керівництво компанії, в разі необхідності надати аудировану фінансову звітність таким користувачам як банки, потенційні партнери, інвестори і в інших випадках прийняття найважливіших управлінських рішень, пов’язаних з подальшим розвитком бізнесу;
 • керівництво материнської компанії (для підприємств, що входять до складу групи компаній), відповідальне за підготовку консолідованої фінансової звітності. Проведення аудиту звітності дочірніх компаній сприяє підготовці якісної звітності на рівні групи. Аудит консолідаційних пакетів фінансової звітності за МСФЗ ми проводимо з подальшим захистом роботи перед аудитором материнської компанії.

Відносно проміжної фінансової звітності або при підготовці консолідованої фінансової звітності для дочірніх компаній, обсяги діяльності яких незначні. Як правило, проводиться оглядова перевірка (огляд фінансової звітності).

При проведенні огляду аудитор не використовує всі процедури, які потрібні були б для аудиторської перевірки. Тому і витрати по часу, і вартість огляду фінансової звітності нижче, ніж для аудиту.

Успішне проходження аудиторської перевірки є умовою подальшої співпраці донора з неприбутковою організацією, умовою надання грантів на майбутні проекти. Багато донорів висувають до аудиторської компанії вимоги щодо наявності достатнього досвіду в області аудіювання грантів, щодо входження аудиторської компанії в міжнародні аудиторські організації. Наша компанія відповідає таким вимогам, є членом всесвітньої Асоціації незалежних консультантів AGN International.

Ми надаємо послуги з підтвердженням аудитора:

 • виконання умов грантового контракту (Узгоджені процедури з перевірки виконання умов грантового контракту);
 • надаємо донору фінансовий звіт за проектом (Аудит звітності про використання коштів в рамках контракту);
 • фінансової звітності організації (Аудит фінансової звітності за ПСБО);
 • належної системи внутрішнього контролю в організації.

Чому це важливо?

 • Звіт незалежного аудитора підвищує довіру користувачів до фінансової звітності (акціонери, фінансові установи, потенційні інвестори, контрагенти).
 • За результатами аудиту власник компанії отримує не тільки звіт незалежного аудитора про достовірність фінансової звітності, а й своєчасну інформацію про значні недоліки в системі внутрішнього контролю компанії.
 • З огляду на висновки і рекомендації аудитора керівництво компанії може підвищити надійність системи бухгалтерського обліку, своєчасно усуваючи виявлені похибки, помилки в бухобліку.
 • Звіт незалежного аудитора – найкращий доказ перспективності угоди при купівлі/продажу бізнесу або інвестиціях, ідеальне підтвердження сумлінності організації.

ЯК ПРОХОДИТЬ?

Аудит фінансової звітності проводиться в повній відповідності з міжнародними стандартами аудиту (МСА), які визнані в Україні в якості національних стандартів. Також в Україні аудитори зобов’язані дотримуватися вимог Міжнародного Кодексу етики професійних бухгалтерів (аудиторів).

В ході проведення аудиту ми враховуємо масштаб і специфіку діяльності підприємства (організації), використовуємо перевірену часом методологію аудиту, поєднуємо багаторічний досвід і сучасні інструменти перевірок.