Іноді власникам компанії або іншим сторонам важливо оцінити ризики діяльності компанії, позначити сильні/слабкі сторони, проаналізувати ефективність її діяльності, переконатися в забезпеченні збереження активів, визначити приховані зобов’язання і проблеми. У таких випадках доцільно замовити проведення аудиторської перевірки.
Податковий аудит
Аудит частини звітності
Послуги в області МСФЗ
Послуги в області ТЦУ

Так званий податковий аудит проводиться з метою зниження фінансових ризиків, пов’язаних з донарахуванням контролюючими органами податкових зобов’язань та штрафних санкцій з податків і зборів. З урахуванням наявних в податковому законодавстві спірних питань і пануванням фіскального підходу при податкових перевірках, компанії великого і середнього бізнесу зазвичай проводять аудиторські перевірки щоквартально або з іншою періодичністю для мінімізації таких ризиків.

Компанії малого бізнесу проводять такі перевірки, як правило, перед комплексними податковими перевірками. Особливо актуальні ці послуги в ті періоди, на які припадають значні зміни в податковому законодавстві і в правилах бухгалтерського обліку, а так само при зміні головного бухгалтера або складу бухгалтерії підприємства.

Ми надаємо послуги з перевірки податкової дисципліни підприємств, як правило, із застосуванням узгоджених з клієнтом аудиторських процедур. За результатами виконання процедур ми надаємо детальний звіт про фактичні результати узгоджених процедур. Така форма дає можливість підприємству вибирати питання (ділянки) для перевірки і тим самим впливати на обсяг і вартість перевірки. У разі проведення аудиту конкретної податкової звітності параметри суттєвості і обсяги аудиту встановлюються аудитором.

У формі узгоджених з клієнтом процедур може здійснюватися експрес-аналіз податкових ризиків. Він включає процедури з аналізу основних договорів підприємства, застосовуваних схем розрахунків з точки зору податкових наслідків і, як правило, не передбачає перевірку первинної документації. Такі перевірки корисні на початковому етапі діяльності підприємства або при здійсненні підприємством складних специфічних операцій.
Метою спеціальних видів аудиту є забезпечення довіри різних сторін до наданої компанією (організацією) інформації. Іноді виникає необхідність перевірити достовірність не всієї фінансової звітності, а окремого звіту або статті: наприклад, дебіторської або кредиторської заборгованості, розрахунків по податках, розрахунків в рамках певного контракту

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в даний момент все частіше застосовуються у всьому світі, поступово витісняючи зі сфери застосування національні стандарти. Компанії самостійно (за винятком публічних компаній, фінансових організацій та інших компаній громадського інтересу) приймають рішення про концептуальну основу фінансової звітності (ПСБО або МСФЗ). Як правило, українські компанії, що вперше готують фінансову звітність на основі МСФЗ, залучають на цьому етапі консультантів, які мають відповідний досвід у підготовці МСФЗ-звітності.

Аудитори АФ «Глобал Аудит» мають кваліфікацію міжнародного рівня, а також великий практичний досвід роботи в різних сферах економіки і наданні послуг в області МСФЗ. Нами проводиться систематичне відстеження всіх проектів змін, а також фактично затверджених змін до МСФЗ. Ви можете отримати у наших фахівців консультації (письмові або усні) з питань застосування МСФЗ, переходу Вашої компанії на МСФЗ.

З 2013 року в Україні діє законодавство з трансфертного ціноутворення (ТЦУ). Норми в області ТЦУ протягом останніх років змінювалися. В даний час в рамках Податкового Кодексу діє вимога про дотримання “принципу витягнутої руки” в операціях з пов’язаними сторонами, з контрагентами, зареєстрованими у встановлених законодавством юрисдикціях або з контрагентами певних організаційно-правових форм. Фахівці нашої компанії постійно проводять моніторинг змін нормативної бази в області ТЦУ, регулярно беруть участь у всеукраїнських форумах, конференціях, присвячених проблемам ТЦУ звітності.

Ми консультуємо наших постійних клієнтів і всі зацікавлені підприємства з питань, пов’язаних із ТЦУ законодавством:

  • консультації щодо виявлення контрольованих операцій;
  • консультації щодо обрання методу визначення трансфертних цін;
  • консультації з підготовки політики компанії в області ТЦУ;
  • консультації по складанню Звіту по контрольованим операціям;
  • консультації з підготовки комплекту документації щодо контрольованих операцій