Як правило, огляд фінансової звітності проводиться для проміжної фінансової звітності (наприклад, за півроку) або при підготовці консолідованої фінансової звітності для дочірніх компаній, обсяги діяльності яких незначні. У таких випадках достатньо провести фінансовий аудит, який допоможе переконатися в надійності наданої фінансової звітності та відсутності в ній будь-яких порушень і спотворень. Аналіз фінансової звітності не вимагає від аудитора використання всіх процедур, що потрібні для повноцінної аудиторської перевірки. У підсумку можна суттєво зменшити час і вартість на перевірку фінансової звітності. Аудитори АФ «Глобал Аудит» проведуть для вас аудит фінансової звітності за всіма вимогами і процедурами внутрішнього контролю якості. Якісна оцінка фінансової звітності малого підприємства допоможе вам поліпшити показники бізнесу та підвищити його ефективність.