Сьогодні більшість країн Європи обов’язково готують звітність за МСФЗ. І їх кількість постійно зростає. Це цілком закономірно, адже міжнародна фінансова звітність, яка готується для інвесторів, повинна бути зрозумілою та достовірною. Якщо компанія застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності, вона може значно підвищити інвестиційну привабливість і довіру до неї власників капіталу. МСФЗ в Україні останнім часом також активно використовуються у зв’язку із змінами в законодавстві про бухгалтерський облік (щодо обов’язкового і добровільного переходу українських підприємств на міжнародні стандарти звітності). Правда, у деяких компаній, які вперше стикнулися з МСФЗ, можуть бути труднощі: неврегульованість законодавства, недосвідченість фахівців. У такому випадку може знадобитися допомога компетентних досвідчених експертів в цій галузі. Аудитори АФ «Глобал Аудит» володіють кваліфікацією міжнародного рівня, а також мають великий практичний досвід роботи в різних сферах економіки та трансформації балансу до МСФЗ. Ви отримуєте не тільки кінцевий формат звітності, але й повний алгоритм його складання, а також чіткі рекомендації для проведення цієї процедури внутрішніми силами.