Кадрова документація — це великий перелік документів в організаціях всіх форм власності, що використовують найману працю, для регулювання відносин між найманими працівниками і роботодавцями, мінімізації ризиків виникнення трудових спорів, незаконного використання праці або незаконного звільнення працівників.

Умовно дані документи можна розділити на такі групи: загальноорганізаційні; що регламентують порядок розрахунку і виплати заробітної плати; захист персональних даних. Це і внутрішні локальні акти, і поточна кадрова розпорядча документація.

Однак, є перелік обов’язкових кадрових документів (перевіряється Держпраці) і перелік рекомендованих документів кадрової служби (полегшують роботу кадровика, чітко формалізують взаємини між керівником і співробітниками).

До обов’язкових документів можна віднести, наприклад:
  • Правила внутрішнього трудового розпорядку
  • Колективний договір
  • Штатний розклад
  • Положення про оплату праці та преміювання
  • Посадові інструкції співробітників
  • Табель обліку робочого часу
  • Накази по особовому складу (прийом, переведення, звільнення, надання відпусток і т.д.)
  • Особисті заяви співробітників про прийом на роботу, переведення, надання відпусток, звільнення.
  • Письмовий трудовий договір (контракт) з працівником та інші документи.

Даний перелік документів не є вичерпним, і може змінюватися в залежності від сфери діяльності підприємства, як в сторону розширення, так і в бік скорочення. Наприклад, підприємство, де працюють тільки жінки, не вестиме військові облік, але при цьому може з’явитися в якості обов’язкового документа реєстр обліку декретних відпусток. Або, якщо на підприємстві є співробітники, які підлягають обов’язковій регулярної атестації, то необхідними будуть документи по атестації співробітників (протоколи, атестаційні листи, накази та ін.).

До документів, які не є обов’язковими, можна віднести: Положення про кадрову службу, Етичний кодекс компанії, Договір про нерозголошення комерційної таємниці і т.і.

Навіщо потрібна послуга з розробки кадрової документації?

Правильно розроблені документи, грамотно прописані інструкції та накази допоможуть притягнути до відповідальності недобросовісних учасників трудових відносин (як працівників, так і роботодавців), мінімізують штрафні санкції по відношенню до роботодавця при перевірках.

На підприємствах, де вся документація не просто в наявності, а складена юридично грамотно, кадрові процеси проходять легко і швидко, без будь-яких дебатів і претензій, всі учасники задоволені і знаходяться у вигідному становищі.

Вимоги до оформлення кадрової документації час від часу змінюються і важливо своєчасно і юридично грамотно адаптувати такі зміни в робочі процеси компанії.

Ми пропонуємо послугу розробки кадрової документації для підприємств, які тільки починають свою діяльність, або підприємств, які ведуть кадровий облік самостійно, але для спрощення процедури їм необхідні шаблони документів, зразки заповнення.

Що передбачає послуга з розробки кадрової документації?

Залежно від Ваших вимог ми підготуємо зручні та практичні у використанні робочі документи кадрової служби (обов’язкову документацію, в т.ч. локальні нормативні акти; індивідуальні організаційні документи), а також допоможемо створити шаблони, з якими будь-яка дія буде простою та  швидкою у виконанні, але при цьому максимально точно відповідати нормам законодавства.

ЗАМОВИТИ РОЗРОБКУ КАДРОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Вартість розробки кадрової документації

Шаблони заяв співробітників (прийом, звільнення, відпустка та ін.) — від 50,00 грн./1 шаблон

Шаблони внутрішніх документів з обліку роботи персоналу (штатний розклад, графік відпусток, книга обліку наказів та ін.) — від 100,00 грн./1 шаблон

Шаблони наказів (прийом, звільнення, переведення, відпустка та ін.) — від 100,00 грн./1 шаблон

Розробка локальних нормативних актів (Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про оплату праці та преміювання, Положення про захист персональних даних та ін.) — від 2 000,00 грн./1 документ