Звіт про відкритість

Звіт про відкритість

Повне найменування: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Глобал Аудит».

Скорочене найменування: ПП АФ «Глобал Аудит».

Код ЄДРПОУ: 24281311

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 №085492 від 06.08.1997 року, зміна від 18.03.2008 року (у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи), видане Виконавчим комітетом Харківської міської Ради.

Рішенням Аудиторської палати України від 02 березня 2006 р. №3746 ПП АФ «Глобал Аудит» внесено до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, а також надано право на здійснення аудиторської діяльності за №160/3.

Професійна відповідальність ПП АФ «Глобал Аудит» застрахована в ПрАТ «СК «Альфа Страхування», договір № 056.0790963.165 від 17 жовтня 2014 р.

ПП АФ «Глобал Аудит» є платником єдиного податку за ставкою 5%.

Місцезнаходження (фактична адреса): 61058, м. Харків, вул. Сумська, 53

Телефони: +380 (57) 758-56-06

e-mail: info@gc.ua

Опис мережі, до якої належить фірма, та угоди, укладені в межах мережі

ПП АФ «Глобал Аудит» є окремою юридичною особою.
ПП АФ «Глобал Аудит» з 2007 року є учасником Корпорації «Глобал Консалтинг».
Пов’язаними особами ПП АФ «Глобал Аудит» є:

 • ПП ЮФ «Глобал Адвокат»;
 • ПП АФ «Глобал Україна»;
 • ПП «Глобал Еккаунтент»

 

Керівництво фірми

Директор – Погрібна Наталія Олександрівна (сертифікат аудитора №197/2 від 18 грудня 2008 р.).

Опис системи внутрішнього контролю якості

На ПП АФ «Глобал Аудит» впроваджена та діє ефективна система контролю якості аудиторських послуг, завдяки якій співпраця з клієнтами завжди відбувається на найвищому рівні. За внутрішній контроль якості на ПП АФ «Глобал Аудит» відповідає директор фірми.

Система внутрішнього контролю якості ПП АФ «Глобал Аудит» розроблена з метою підвищення рівня надання аудиторських послуг та забезпечення якості при виконанні аудиторських завдань.

Система забезпечує підтримку належного рівня компетентності персоналу, та його постійне зростання.

Вимоги до всіх елементів системі внутрішнього контролю якості затверджені у внутрішньо фірмових стандартах. Збірник внутрішньо фірмових стандартів включає наступні:

 • Стандарт «Професійна етика»;
 • Стандарт «Прийняття завдання та и продовження стосунків з клієнтами»;
 • Стандарт «Планування потреби у персоналі, підбір и наїм персоналу»;
 • Стандарт «Підвищення кваліфікації та безперервна професійна підготовка персоналу»;
 • Стандарт «Порядок формування групи з виконання завдання»;
 • Стандарт «Інформаційна підтримка та консультування аудиторів у ході перевірки»;
 • Стандарт «Перевірка якості виконання завдання»;
 • Стандарт «Моніторинг відповідності політики та процедур контролю якості аудиту».

 
Та інші стандарти виконання завдань, які регламентують застосування фірмою Міжнародних стандартів аудиту.

Дати останнього огляду контролю якості

ПП АФ «Глобал Аудит» успішно пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, що проводиться Аудиторською палатою України. Результати зовнішньої перевірки затверджені рішенням АПУ від 03.11.11 № 240/5.
Перевірка показала, що затверджені політики і процедури з контролю якості відповідають МСКЯ, МСА та виконуються в практичній діяльності.

Підприємства та акціонерні товариства, обов’язковий аудит яких проводився протягом 2011 року

У 2011 році ПП АФ «Глобал Аудит» провела обов’язковий аудит таких підприємств, як:

 • ТОВ «Соломон»
 • ЗАТ «НДІ Лазерні технології»
 • АТ «АйТіТур»
 • ВАТ «Потенціал»
 • ТОВ «Автосоюз»
 • ТОВ «Автомобільна фондова компанія»
 • ТОВ «Капітал-маркет»

 

Система конфіденційного зберігання інформації та документів замовників аудиторських послуг

На ПП АФ «Глобал Аудит» розроблено та впроваджено дієву систему конфіденційного зберігання інформації та документів замовників аудиторських послуг у відповідності з якою визначено місце зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, визначено порядок доступу до такої інформації, розроблено правила роботи з документацією, встановлено відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

Політика фірми щодо подальшої обов’язкової освіти аудиторів

ПП АФ «Глобал Аудит» приділяє велику увагу подальшій обов’язковій освіті аудиторів. 5 Сертифікованих аудиторів, які працюють на ПП АФ «Глобал Аудит», щорічно удосконалюють професійні знання аудиторів відповідно до програми, затвердженої Аудиторської палатою України.
 
Крім того співробітники ПП АФ «Глобал Аудит» мають наступні сертифікати:

 • CAP – сертифікований бухгалтер-практик;
 • DipIFR – диплом з міжнародної фінансової звітності від АССА – Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів.