юридический аутсорсинг

«Аудит» від латинського «audio» означає слухати. У середньовіччі аудиторами називали тих, хто вислуховував промови і звіти посадових осіб. З часом, коли встановлювалися товарообмінні і комерційні відносини, аудитори стали виконувати класичні обов’язки перевіряючих: звірка і підтвердження достовірності звітів, даних і цифр.

Сьогодні аудитор – одна з найбільш відповідальних і популярних професій. На аудитора покладаються обов’язки з проведення аудиторської перевірки відповідно до професійних стандартів (міжнародних стандартів аудиту). Його робота має велике значення, так як в результаті аудитор висловлює думку, яка підтверджує або не підтверджує правильність ведення бухгалтерського обліку в компанії, достовірність річної фінансової звітності. А підтверджена аудитором звітність, має велику ступінь довіри у інвесторів. Цінність і репутація компанії в очах партнерів зростає.

Тому так важливо приділяти належну увагу проведенню обов’язкового аудиту або ініціативного аудиту.
В українському законодавстві передбачено обов’язкове проведення аудиту для публічних організацій – акціонерні товариства, фінансові установи, страховики і т.д. Щорічно такі компанії повинні забезпечити у себе проведення аудиторської перевірки. Щоб така перевірка пройшла успішно і результативно, слід пам’ятати про її основні етапи.

Вибір аудитора

Багато фахівців радять провести тендер, щоб вибрати аудиторську фірму. Завдяки тендеру можна оцінити кілька пропозицій щодо проведення аудиту фінансової звітності та зупинитися на тому, яка відповідає критеріям, встановленим організацією, в тому числі за вартістю, строками та умовами співпраці з аудиторською фірмою.

Перш за все, варто звернути увагу на професійний досвід аудиторської фірми, чи застрахована професійна відповідальність, кваліфікацію фахівців і знання в області МСФЗ. Слід пам’ятати, що в даний момент проводити обов’язковий аудит, може тільки аудиторська фірма, внесена до відповідного переліку Аудиторської палати України (АПУ).

Після вибору аудитора, який проводитиме перевірку, варто уважно вивчити договір, щоб у ньому були враховані всі умови співпраці. Разом з договором зазвичай підписується і угоду про конфіденційність.

Попередній етап

На цьому етапі відбувається планування аудиту. Аудитор вивчає бізнес клієнта, систему внутрішнього контролю, оцінює ризики суттєвих спотворень у фінансовій звітності. Внутрішнього контролю приділяється серйозна увага, оскільки недоліки в цій системі можуть призвести до недостовірної інформації та помилок у фінансовій звітності. Іноді буває так, що аудитори відмовляються проводити подальший аудит, якщо в компанії не збудовані або не працюють належним чином важливі бізнес-процеси або вони занадто складні, або існують тільки на папері.
На основі отриманої інформації аудитор проводить аналітичні процедури на основі показників динаміки і структури балансу і звіту про прибутки і збитки.

На цьому етапі важливо встановити з аудиторів постійну комунікацію і забезпечити всіма необхідними даними. Краще призначити відповідальну групу в компанії, яка буде відповідати за всі комунікації з аудиторами та забезпечення їх повним пакетом інформації і документації.

Аудит фінансової звітності

Потім проводяться безпосередні аудиторські процедури стосовно фінансової звітності: інтерв’ю зі співробітниками, запитуються первинні документи, перевіряється правильність їх відображення в обліку, вивчаються договори, графіки, бюджети та ін.

Однією з процедур аудиту основних засобів та незавершеного будівництва є візуальний огляд об’єктів на основі вибірки. Для аудиторів необхідно організувати екскурсії по виробничих об’єктах, в ході яких можуть виявитися об’єкти, які давно не використовуються.

Заборгованість контрагентів перевіряється шляхом здійснення запитів. Робиться це за допомогою листів контрагентам з проханням скласти акт звірки. Листи розсилаються аудиторами, і їм же безпосередньо приходять відповіді. Відповіді контрагентів є надійним аудиторським доказом, і в разі розбіжностей з даними бухгалтерського обліку слід розбиратися в їх причинах і при необхідності подавати додаткові документи.

При проведенні щорічної інвентаризації матеріально-виробничих запасів необхідно в обов’язковому порядку запрошувати аудиторів для участі. Вони оцінюють організацію самого процесу інвентаризації, а також самостійно перевіряють наявність запасів за вибіркою. За найбільш дорогим номенклатурних позиціях проводять тестування чистої вартості реалізації для знаходження розбіжностей між ринковою вартістю і балансовою. В якості джерела інформації використовуються Інтернет, прайс-листи або прямі запити постачальникам з проханням повідомити вартість конкретних позицій.

За підсумками перевірки перевіряюча фірма представляє аудиторський висновок, який має підтверджувати або містити аргументи на користь відмови від підтвердження достовірності.
Також аудитори готують письмові рекомендації керівництву компанії, в яких викладають всі свої зауваження і дають пропозиції щодо усунення недоліків в обліку.