28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.02.2020 № 361-IX (надалі по тексту – «Закон»).

Відповідно до даного Закону, юридичним особам, яких було зареєстровано до 28 квітня 2020 року, необхідно оновити дані про кінцевих бенефіціарів протягом трьох місяців від дня затвердження форми структури власності Державною службою фінансового моніторингу.

11 червня 2021 року було опубліковано Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» №163, який набере чинності через місяць з дня його опублікування. Тобто, вже починаючи з 12 липня 2021 юридичним особам протягом 3 місяців потрібно буде подати структуру власності. При цьому строк для подачі таких документів для більшості компаній спливе 12 жовтня 2021 року.

Для виконання вимог закону необхідно буде подати державному реєстратору наступний пакет документів:

 1. Структуру власності, форма якої затверджена  наказом Мінфіна.
 2. Якщо кінцевим бенефіціаром є юридична особа – витяг, виписка або інший документ з ЄДР (чи торгівельного/банківського/судового реєстру – для іноземних осіб), де визначено інформацію щодо кінцевих бенефіціарів. У випадку з засновниками- юридичними особами нерезидентами  документ виданий органом іншої країни, має бути апостильованим (або легалізованим) та повинен мати нотаріально засвідчений переклад на українську мову.
 3. Нотаріально засвідчену копію паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кінцевих бенефіціарів. У випадку, якщо таку копію документа посвідчено нотаріусом іншої країни, вона має бути також апостильована (або легалізована) та мати нотаріально засвідчений переклад на українську мову.

Вимоги цього Закону поширюються на всіх юридичних осіб, крім:

 • громадських формувань;
 • адвокатських об’єднань;
 • торгово-промислових палат;
 • ОСББ;
 • релігійних організацій;
 • державних та комунальних підприємств;
 • державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій.

Зважаючи на це, Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватні підприємства (ПП), які є найбільш поширеною організаційно-правовою формою провадження бізнесу юридичними особами, повинні виконувати ці вимоги Закону вже починаючи з 12 липня цього року.

При цьому слід зазначити, що вимоги закону не є єдиноразовими. Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію щодо кінцевих бенефіціарів в актуальному стані. Зокрема, юридичні особи зобов’язані щорічно, протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи (тобто в 2022 році це до 14 січня), подавати вищезазначений пакет документів та відповідну заяву для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарів.

А у разі виникнення змін – протягом 30 днів  повідомляти про них державному реєстраторові. Так само у випадку виявлення неточностей або помилок в інформації про кінцевих бенефіціарів юридична особа не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення повторно має направити реєстратору відкориговані відомості.

Також зазначимо, що за порушення даного Закону, у т.ч. за ігнорування вимог щодо розкриття кінцевих бенефіціарів, на посадову особу (перш за все – на керівника) буде накладено штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 гривень.

Наразі Мінюст готує ряд нормативно-правових актів, якими буде передбачено, зокрема, і обов’язок державного реєстратора повідомляти Мінюст про порушення термінів подачі інформації про кінцевих бенефіціарів. Після отримання такої інформації буде складено протокол про адміністративні правопорушення, а отже ігнорувати вимоги Закону не варто, зокрема, враховуючи і значні суми штрафів.

Підсумовуючи вищезазначене, пропонуємо Вам нашу допомогу щодо підготовки та подачі державному реєстратору необхідного пакета документів з метою виконання вимог Закону.

Що нам для цього необхідно надати:

 1. Для юридичних осіб, в яких учасниками є інші юридичні особи: витяг, виписка або інший документ з ЄДР /торгівельного/банківського /судового реєстру, де визначено інформацію щодо кінцевих бенефіціарів юридичної особи, в якої засновником (або одним із засновників) є інша юридична особа. У випадку, якщо документ виданий органом іншої країни, він має бути апостильованим (або легалізованим) та мати нотаріально засвідчений переклад на українську мову; нотаріально засвідчені копії паспортів і ідентифікаційних кодів. У випадку, якщо документ посвідчено нотаріусом іншої країни, він має бути апостильованим (або легалізованим) та мати нотаріально засвідчений переклад на українську мову.
 2. Для юридичних осіб, в яких учасниками є фізичні особи: нотаріально засвідчені копії паспортів і ідентифікаційних кодів. У випадку, якщо документ посвідчено нотаріусом іншої країни, він має бути апостильованим (або легалізованим) та мати нотаріально засвідчений переклад на українську мову.

Потрібна допомога? Телефонуйте або залиште контактні дані