Найважливішим питанням при відкритті бізнесу завжди є питання оподаткування. Яку систему оподаткування обрати для ефективнішого розвитку?  На даний момент податкова система України передбачає дві форми оподаткування – загальну і спрощену. Як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці мають право обрати для себе одну з них.

Загальна система оподаткування

Юридичні особи і фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування мають право займатися будь-яким видом діяльності, не забороненим законодавством, мати необмежену суму доходу і кількість найнятих робітників.Загальна система оподаткування (ОСН) передбачає сплату усіх видів податків і зборів, передбачених податковим законодавством України, залежно від наявності певних об’єктів оподаткування. Умови для фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, що знаходяться на ОСН, дещо відрізняються.Порівняльна таблиця фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб на загальній системі оподаткування
 

Характеристика

Фізичні особи-підприємці Юридичні особи
База оподаткуванняЧистий дохід, що оподатковується, = дохід – витрати (підтверджені документально).Прибуток – витрати.
Ставка оподаткуванняОподаткування з доходів підприємця 15%,  якщо дохід менше або дорівнює 10-ти розмірам мінімальної зарплати (за станом на 1 січня звітного податкового року). 17%,  якщо загальна сума місячного оподатковуваного доходу перевищує  10-кратний розмір мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року, з суми такого перевищення. Чистий дохід розраховується шляхом віднімання витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів (виручки). Витрати враховуються на підставі первинних документів.Податок на прибуток підприємств Основна ставка податку на прибуток підприємств складає з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно – 21%; з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно – 19%, з 1 січня 2014 року – 16%. Об’єктом оподаткування є прибуток з джерелом походження з України і за її межами, що визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг і суму інших витрат звітного податкового періоду.
Терміни сплатиАвансові платежі по 25% за квартал: до 15 березня,  до 15 травня, до 15 серпня  і до 15 листопада.Впродовж 10-ти календарних днів по закінченню граничного терміну подання декларації за квартал.
Порядок розрахункуСума авансових платежів має бути не менше 100% річної суми податку за минулий рік в порівнянних умовах. Авансовий платіж податку підлягає щоквартальній оплаті по 25% річної суми податку (для знову зареєстрованих підприємців – 25% суми, обчисленої за результатами роботи першого кварталу). Остаточний розрахунок податку на доходи здійснюється в річній декларації.
ЗвітністьДекларація про доходи надається один раз на рік, але не пізніше за дев’яте лютого наступного року. Знову створені підприємці, що перейшли із спрощеної системи, звітують за результатами роботи в першому кварталі, в якому вони почали здійснювати підприємницьку діяльність, потім – один раз на рік. Податкова декларація подається в орган державної податкової служби за місцем податкової адреси підприємця. Форма 1-ДФ (якщо підприємець виступає податковим агентом, нараховує ЗП, утримує податок на доходи фізичних осіб з ін. виплат) – щокварталу. Інші податкові звіти – залежно від виду діяльності і складу господарських операцій.    Декларація з податку на прибуток подається раз на квартал. Щомісячно подається звіт з Єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду. Щомісячно подається звіт з ПДВ і реєстр податкових накладних (якщо підприємство є платником ПДВ). В окремих випадках – щокварталу. Форма 1-ДФ (якщо підприємство виступає податковим агентом, нараховує ЗП, утримує податок на доходи фізичних осіб з ін. виплат) – щокварталу. Реєстраційна форма 6 – щорічно. Інші статистичні і податкові звіти – залежно від виду діяльності і складу господарських операцій.
Единый социальный взнос (ЕСВ)З 1 січня 2011 року замість страхових внесків до чотирьох фондів соціального страхування (пенсійного, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві) введено єдиний соціальний внесок. Базою нарахування ЄСВ є сума доходу від діяльності. ОСВ сплачується за самого підприємця в розмірі 34,7% від бази нарахування. Для самого підприємця розрахунок ЄСВ здійснюється у відсотках, але не від мінімальної зарплати, а від оподатковуваного доходу (який обкладається на загальній системі за ставкою 15-17%). Сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (мінімальний внесок = 34,7% від мінімальної заробітної плати). Якщо в якомусь місяці дохід не отримано, ЄСВ не сплачується. Максимальний розмір доходу, з якого сплачується ЄСВ, становить 17 прожиткових мінімумів. Сплачується ЄСВ підприємцями на ОСН протягом року у вигляді авансових платежів у розмірі 25% від річної суми ЄСВ. Річна сума ЄСВ розраховується від суми, визначеної податковими органами для сплати авансових внесків сум податку на доходи. Аванси ЄСВ сплачуються до 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада. З 13.10.2012 р. фізичні особи-приватні підприємці зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року. Звітним періодом є рік. Разом з тим ФОП мають право додатково, на добровільній основі брати участь у соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та в соціальному страхуванні від нещасного випадку. При цьому процентна ставка мінімального ЄСВ збільшується:
 • 36,21% – добровільне страхування від нещасного випадку;
 • 36,6% – добровільне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
 • 38,11% – добровільне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та добровільне страхування від нещасного випадку.
Добровільно збільшивши розмір ставки ЄСВ, у підприємця з’являється можливість отримувати допомогу, якщо настане відповідний страховий випадок. Підприємець оплачує ЄСВ у розмірі 36,76% – 49,7% від фонду оплати праці при нарахуванні зарплати найманим працівникам. Оплата здійснюється в Пенсійний фонд на спеціальний рахунок. Ставка визначається залежно від класу професійного ризику. Клас професійного ризику визначається за основними видами діяльності підприємства (кодами статистики) Максимальний розмір доходу, з якого сплачується ЄСВ становить 17 прожиткових мінімумів. Із зарплати співробітників ЄСВ утримується у розмірі 3,6%.
Підприємство оплачує ЄСВ у розмірі 36,76% – 49,7% від фонду оплати праці при нарахуванні зарплати. Оплата здійснюється в Пенсійний фонд на спеціальний рахунок. Ставка визначається залежно від класу професійного ризику. Клас професійного ризику визначається за основними видами діяльності підприємства (кодами статистики). У більшості випадку ставка ЄСВ становить приблизно 37-38%. Максимальний розмір доходу, з якого сплачується ЄСВ, становить 17 прожиткових мінімумів. Із зарплати співробітників ЄСВ утримується у розмірі 3,6%.
Ведення облікуОбов’язково ведення Книги доходів і витратВедення бухгалтерського і податкового обліку.
РРОПри розрахунках за готівку необхідно використовувати РРО або розрахункові квитанції з КОРО у випадках, дозволених чинним законодавством. Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та / або безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані подавати до органів державної податкової служби звітність, пов’язану із застосуванням РРО та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.РРО застосовується при розрахунках за готівку, крім випадків прийому виручки за реалізацію товарів власного виробництва, надання послуг.
ПДВПри досягненні обсягу оподатковуваних операцій 300 тис. грн. за останні 12 календарних місяців підприємець зобов’язаний зареєструватися як платник ПДВ. Підприємець може добровільно зареєструватися платником ПДВ. Ставка ПДВ до 31.12.2013 – 20%, з 01.01.2014 – 17%.Підприємство реєструється платником ПДВ у разі: – Якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 місяців перевищує 300 тис. грн. (обов’язкова реєстрація). Підприємство може добровільно зареєструватися платником ПДВ. Ставка ПДВ до 31.12.2013 – 20%, з 01.01.2014 – 17%.
Інші податкові платежі та збориПідприємець може бути платником інших податків і зборів в залежності від виду здійснюваної діяльності.Підприємство може також бути платником таких податків і зборів: • акцизний податок; • збір за першу реєстрацію транспортного засобу; • екологічний податок; • плата за користування надрами; • плата за землю; • збір за користування радіочастотним ресурсом України; • збір за спеціальне використання води; • збір за спеціальне використання лісових ресурсів; • збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Спрощена система оподаткування

У статті наведено дані на 2014 рік. На даний момент внесені зміни в роботу підприємців-єдинників, про які ви можете прочитати тут. На спрощеній системі оподаткування можуть бути як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи і вона містить деякі обмеження у видах діяльності, чисельності працівників і доходах суб’єктів підприємництва. Платник податків може самостійно обрати спрощену систему оподаткування за умови, що така особа відповідає певним критеріям. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, діляться на 6 груп платників єдиного податку.Порівняльна таблиця фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування

Характеристика

Фізичні особи-підприємці

Юридичні особи

1 Група

2 Група

3 Група

5 Група

4 Група

6 Група

Річний обсяг доходуНе перевищує150 тис. грнНе перевищує1 млн. грнНе перевищує3 млн. грнНе перевищує20 млн. грнНе перевищує 5 млн. грн Не перевищує 20 млн. грн 
Кількість найманих працівниківБез найманих працівниківне більше 10 осібне більше 20 осібне більше 20 осібне більше 50 осібне більше 50 осіб
Види діяльностіроздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та / або надання побутових послуг населеннюнадання послуг, в т.ч. побутових, платникам єдиного податку та / або населенню, виробництво та / або продаж товарів; ресторанне господарствовсі види діяльності з урахуванням обмежень (п.291.5)всі види діяльності з урахуванням обмежень (п.291.5)всі види діяльності з урахуванням обмежень (п.291.5)всі види діяльності з урахуванням обмежень (п.291.5)
Ставка податку1% — 10% от МЗП2% — 20% от МЗП3% від доходу для платників ПДВ;5% від доходу для неплатників ПДВ.7% від доходу для платників ПДВ;10% від доходу для неплатників ПДВ.3% від доходу для платників ПДВ;5% від доходу для неплатників ПДВ.7% від доходу для платників ПДВ;10% від доходу для неплатників ПДВ..
Відповідальність за перевищення встановленого граничного доходу15% від суми перевищення обсягу доходу15% від суми перевищення обсягу доходу15% від суми перевищення обсягу доходу15% від суми перевищення обсягу доходув подвійному розмірі ставок, за якими оподатковуютьсяв подвійному розмірі ставок, за якими оподатковуються
Звітний періодКалендарний ріккалендарний кварталкалендарний кварталкалендарний кварталкалендарний кварталкалендарний квартал
Платники єдиного податку звільняються від сплати таких податків і зборів:
 • Податок на прибуток підприємств;
 • Податок на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), отриманих в результаті господарської діяльності фізичної особи;
 • ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт і послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали єдиний податок з ПДВ;
 • Податок на землю, крім земельного податку за земельні ділянки, які не використовуються ними для здійснення господарської діяльності;
 • Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
 • Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
Не можуть бути платниками єдиного податку (п.291.5):
 1. Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють:
  • діяльність з організації, проведення азартних ігор;
  • обмін іноземної валюти;
  • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива і столових вин);
  • видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
  • видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
  • діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвеєрами, аварійними комісарами та аджастер, визначеними;
  • діяльність з управління підприємствами;
  • діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, яка не підлягає ліцензуванню);
  • діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
  • діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
 2. Фізичні особи-підприємці, які проводять технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
 3. Фізичні особи-підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та / або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та / або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
 4. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів.
 5. Суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність частин, які належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків.
 6. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку.
 7. Фізичні та юридичні особи-нерезиденти.
 8. Суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
З 13.10.2012 р. підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени їх сімей, які беруть участь у їхній підприємницькій діяльності, сплачують ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20-го числа місяця, наступного за цим кварталом. Звітним періодом є рік. Підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, можуть не застосовувати при розрахунках готівкою РРО.