Управлінський консалтинг – це діяльність, спрямована на підвищення ефективності фірм, компаній, організацій. Як правило, це залучення зовнішнього консультанта для оцінки ситуації, що склалася, проведення діагностики та підготовки рекомендацій і стратегії досягнення бажаних результатів. Управлінський консалтинг – це свого роду пошук відповідей на ті питання, що виникають в управлінні підприємством. Управлінський консалтинг може складатися з декількох етапів.
  • Знайомство з компанією і керівництвом. На цьому етапі консультанти з управління знайомляться з компанією та її керівництвом, клієнт озвучує своє бачення проблематики. А також обговорюють і уточнюють ті результати, яких компанія хоче досягти в процесі співпраці.
  • Експрес-аналіз або діагностика. Цей етап припускає детальне вивчення поточної ситуації в компанії, виявлення проблем, недоліків в управлінні, слабких сторін підприємства, а також постановка, власне, «діагнозу» або ж виявлення центральної проблеми. При такому вивченні можуть зачіпатися усі сфери діяльності компанії: стратегічні плани, бізнес-процеси, фінансовий облік, організаційна структура, кадрові питання, система маркетингу і продажів і багато іншого, виходячи з тих завдань, які ставляться перед консультантами.
  • Пропозиція рішень. Далі слідує найвідповідальніший етап управлінського консалтингу, фахівці формують своє бачення подальших дій, пропонують кроки і тактики, які допоможуть досягти запланованих результатів. Рішення можуть носити рекомендаційний характер, коли експерти пропонують свій сценарій дій, або ж операційний, коли фахівці беруть участь в розробці і впровадженні консалтингового проекту.

Коли потрібні послуги управлінського консалтингу?

Дуже часто керівникам потрібен свіжий погляд на систему управління в компанії, необхідно відшукати нові шляхи для розвитку, допомогти в розробці нової стратегії або ж оптимізувати бізнес-процеси підприємства. В усіх цих випадках на допомогу можуть прийти фахівці з управлінського консалтингу. Послуги управлінського консалтингу можуть коштувати недешево, проте при ефективно організованій співпраці з консультантами, вірній постановці цілей і завдань, витрати обов’язково себе окуплять. Це може бути неоцінимий внесок у подальший успішний розвиток вашого бізнесу.

Яке місце займає консалтинг в управлінні бізнесу?

У нашому діловому середовищі звичка звертатися до консультантів доки не сформована, хоча в Європі і США майже усі керівники в складних управлінських ситуаціях використовують консалтинг в управлінні бізнесом. Це допомагає їм завжди залишатися конкурентними і тримати руку на пульсі свого підприємства. Дуже часто бізнес-консалтинг порівнюють з лікуванням у лікаря. Самолікування і ігнорування хвороби може привести до дуже невтішних результатів. Також і у бізнесі, якщо йому не надавати своєчасну допомогу, не використати профілактику, то це може негативно позначитися на його розвитку. Тому краще довіритися консультантам з управління та допомогти своїй компанії ефективно розвиватися. Фахівці Корпорації «Глобал Консалтинг» готові допомогти вам в ухваленні ефективних управлінських рішень. Корпорація «Глобал Консалтинг» – член Всеукраїнської асоціації консультантів з управління. При необхідності над проектом спільно працюють кваліфіковані фінансові консультанти, маркетологи, HR-менеджери, IT-фахівці.