Due diligence – відносно нове поняття, яке лише нещодавно закріпилося в ділових колах. Цій процедурі, яку інакше можна назвати комплексною фінансово-юридичної перевіркою, стали приділяти все більше уваги при укладанні довгострокових контрактів і плануванні інвестиційних проектів. Дью ділідженс допомагає отримати об’єктивну інформацію про фінансовий стан потенційного партнера, його кредитоспроможності ті ін., і таким чином зменшити ризики угоди, що планується.

Сумлінна перевірка

Due Diligence в перекладі з англійської – належна добросовісність. Вперше термін Due diligence стали використовувати в США. Позначав він процедуру, яка проводилася для захисту прав емітента на ринку цінних паперів. Така процедура була необхідна, щоб уникнути можливих конфліктних ситуацій між емітентами та інвесторами. Ті емітенти, які сумлінно і уважно здійснювали незалежну перевірку і об’єктивно відображали цю інформацію в емісійному проспекті, були захищені від можливих грошових претензій інвестора. Проведення Due diligence означало, що інвестору надавалася вичерпна і правдива інформація для оцінки ризиків вкладення. Пізніше дью ділідженс отримав більш широке застосування. Цим поняттям стали називати комплексну перевірку підприємства: фінансову, юридичну, маркетингову, податкову і т.д.

Сфери застосування Due diligence

Due diligence може проводитися в будь-якій ситуації, коли необхідно виявити і оцінити всі можливі ризики, які можуть підстерігати інвестора при здійсненні угоди.
  • При продажу або купівлі бізнесу, акцій, нерухомості.
  • При угодах злиття, поглинання.
  • При створенні спільних підприємств.
  • При отриманні кредиту в банку.
  • При виході підприємства на міжнародні ринки капіталу (при підготовці до IPO).
  • При перевірці надійності та платоспроможності партнера або контрагента.

Due diligence в Україні

На даний момент у нашій країні у проведенні процедури дью ділідженс найчастіше зацікавлені великі компанії або компанії з іноземними інвестиціями, яким знайома ця процедура і вони розуміють її важливість для оцінки надійності та перспективності угоди. Найчастіша причина проведення due diligence – купівля або продаж бізнесу.

Довіряй, але перевіряй

Що ж являє собою ця процедура? Це по суті глибока і всебічна перевірка наданої інформації про актив: його фінансовий стан, правовий статус, вартість та інше. Щоб бути впевненим у тому, що надана інформація правдива і достовірна, команда фахівців (юристи, аудитори, податкові консультанти, економісти) перевіряють дану інформацію на відповідність дійсності. Кожен фахівець окремо аналізує інформацію, при необхідності запитує додаткові дані, а потім робиться зведений аналіз. За результатами перевірки замовник отримує незалежний офіційний звіт. Форма такого звіту буває різною: розгорнутої, коли разом із звітом подаються додатки з експертними висновками фахівців, джерелами інформації та рекомендаціями; або короткою (у вигляді коротких рекомендацій про подальші кроки замовника).

Кілька порад замовнику про дью ділідженс

Марина Подлозна, сертифікований аудитор України, керівник відділу аудиту аудиторсько-консалтингової Корпорації «Глобал Консалтинг»Якщо ви вирішили перед укладанням угоди вдатися до процедури дью ділідженс, краще всього заздалегідь обговорити з вашим партнером всі нюанси її проведення і підписати угоду, в якій будуть відображені правила процедури: строки й етапи, список документів, які потрібно буде надати для перевірки і т. д. Допомогти залагодити всі моменти з партнером вам можуть фахівці, які будуть залучати для проведення дью ділідженс. Всі контрагенти піклуються про конфіденційність і багато з них неохоче розкривають інформацію. Тому обов’язковим пунктом буде також підписання угоди про конфіденційність. Ці моменти дуже важливі для ефективного проведення перевірки, їх дотримання допоможе отримати дійсно об’єктивний погляд на плановану угоду. [contact-form-7 id=”868″ title=”Форма в шапці”]