Зміна цільового призначення земельної ділянки здійснюється з ініціативи власника в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб» від 11 квітня 2002 року № 502. Зважившись на зміну цільового призначення, власник ділянки надає заяву (клопотання) до сільської, селищної, міської ради, Якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, або районну держадміністрацію, Якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту…..Форма і зміст заяви (клопотання) на зміну цільового призначення законодавством не встановлені. Однак, проаналізувавши вимоги чинного законодавства та практику його застосування, така заява (клопотання) має містити :
  1. кадастровий номер земельної ділянки;
  2. категорію земель (цільове призначення), до якого належить земельна ділянка зараз, і категорію земель (цільове призначення), передбачувану в майбутньому;
  3. мотивацію необхідності зміни цільового призначення;
  4. права на земельну ділянку і документи їх підтверджують.
До заяви (клопотання) додаються:
  1. копія державного акта на право власності на земельну ділянку;
  2. для громадянина – власника земельної ділянки – копія паспорта (серія, номер паспорта, коли і ким виданий та місце проживання), для юридичної особи – власника земельної ділянки – копія статуту (положення) та копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
  3. документи щодо встановлених обмежень (обтяжень) та земельних сервітутів на використання земельної ділянки;
  4. обгрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки із зазначенням її розміру.
Сільська, селищна, міська рада або районна держадміністрація розглядають заяву (клопотання) на зміну цільового призначення земельної ділянки і в разі згоди дають дозвіл на підготовку проекту її відведення:
  1. складання проекту відведення земельної ділянки, якщо зміна цільового призначення проводиться частково;
  2. переузгодження проекту відведення земельної ділянки з відповідними органами виконавчої влади, якщо зміна цільового призначення стосується всієї ділянки.
 Проект відведення земельної ділянки при зміні цільового призначення, складається державною або іншою землевпорядною організацією на замовлення власника земельної ділянки.Проект відведення земельної ділянки погоджується або переузгоджувати з органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічними органами, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини, а також підлягає державній землевпорядній експертизі. Після експертизи замовник подає проектні матеріали відповідно до сільської, селищної, міської ради або в районну держадміністрацію для прийняття рішення. Залежно від того, яким буде заплановане цільове призначення земельної ділянки, один із наведених органів може стати суттєвою перешкодою на шляху реалізації поставленої мети. Як свідчить практика, найбільші труднощі можуть чекати на власника в органі містобудування та архітектури. Але і цю проблему можна вирішити, якщо грамотно аргументувати власну позицію.Сільська, селищна, міська рада розглядає проектні матеріали і приймає рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, Який розташований в межах населеного пункту. Якщо ділянка розташована за межами населеного пункту, розглядає проектні матеріали та приймає рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки районна державна адміністрація. Рішення сільської, селищної, міської ради або відповідного органу виконавчої влади про зміну цільового призначення земельної ділянки є підставою для оформлення власнику державного акта на право власності на земельну ділянку зі зміненим цільовим призначенням.Щодо зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян для ведення особистого селянського господарстваЧастиною першою статті 78 Земельного кодексу України (далі – Кодексу) передбачено, що право власності на землю – це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками. Згідно з частиною першою статті 90 Кодексу власники земельних ділянок мають право самостійно господарювати на землі, споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.Відповідно до частини четвертої статті 373 Цивільного кодексу України власник земельної ділянки має право використовувати її на свій розсуд відповідно до її цільового призначення.Таким чином чинне законодавство не містить заборони щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у власності громадян для ведення особистого селянського господарства, на будівництво багатоквартирних житлових будинків, оскільки власники земельних ділянок мають право на свій розсуд вільно розпоряджатися своєю власністю (земельною ділянкою), в тому числі і змінювати її цільове призначення.Статтями 38 та 39 Кодексу передбачено, що до земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування.Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови.Враховуючи зазначене, чинне законодавство обмежує права власників земельних ділянок на зміну їх цільового призначення, оскільки використання земельних ділянок для житлового будівництва можливе лише в межах населених пунктів та з урахуванням містобудівної документації.Також слід зазначити, що відповідно до пункту 15 Розділу Х Перехідні положення Кодексу до набуття чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель не допускається купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб. Отже, до набуття чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель не допускається зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян, для ведення особистого селянського господарства, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), в інших випадках зміна цільового призначення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства допускається відповідно до вищезазначених умов.

Етап

Відповідальний державний орган

Характеристика

1

Подача заявиМісцевий орган виконавчої владиДо заяви додаються: 1)копия державного акту права власності на земельну ділянку; 2)копія паспорту; 3)документы, що стосуються обмежень (обтяженні) і земельних сервітутів на використання земельної ділянки; 4)обгрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки з вказівкою його розміру. Бувають випадки, коли потрібні додаткові документи, наприклад, проект будівництва.

2

Надання дозволу на розробку  нового проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки або узгодження проекту  відведення  з відповідними органами, якщо цільове призначення міняється для всієї земельної ділянкиМісцевий орган виконавчої владиТермін розгляду заяви – один місяць. Фактично для надання дозволу необхідно від одного до трьох місяців.

3

Розробка проекту відведенняОрганізація, що отримала дозвіл для здійснення землевпоряджувальних робітУмови і терміни складання проекту відведення визначаються договором між замовником і виконавцем. Термін – не менше місяця.

4

Узгодження проекту відведення(1) орган по земельних ресурсах; (2) санітарно-епідеміологічний орган; (3) орган архітектури; (4) орган охорони культурної спадщини; (5) природоохоронний органСпочатку проект відведення погоджує орган по земельних ресурсах, останніх, – погоджує природоохоронний орган. Термін – близько трьох місяців. При зміні цільового призначення в межах однієї категорії земель може потрібно узгодження лише з двома органами: органом по земельних ресурсах і органом архітектури.
 5Державна землевпоряджувальна експертиза Орган по земельних ресурсахСпочатку проект відведення погоджує орган по земельних ресурсах, останніх, – погоджує природоохоронний орган. Термін – близько трьох місяців.При зміні цільового призначення в межах однієї категорії земель може потрібно узгодження лише з двома органами: органом по земельних ресурсах і органом архітектури.
 6Ухвалення рішення про зміну цільового призначення земельної ділянкиМісцевий орган виконавчої владиНеобхідно подати заяву про проведення експертизи, а також оригіналів документації. Термін – близько 20 днів. Фактично термін може скласти 30-40 днів і довше. Результат – виведення державної експертизи про те, що землевпоряджувальна документація відповідає вимогам законодавства України, нормам і правилам, оцінюється позитивно і затверджується.
 7Оформлення державного акту на право власності на земельну ділянку із зміненим цільовим призначеннямМісцевий орган виконавчої владиСрок – один місяць.
Автор: Катерина Крамаренко