Співробітниця підприємства, яке ліквідується, перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Вона попереджена про звільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства. Чи можна звільнити співробітницю з відпустки з догляду за дитиною (без виходу на роботу). Як правильно це зробити? На підставі чого їй нараховувати вихідну допомогу? Відповідає адвокат АО «Глобал Адвокат» Віталій КрупельницькийУ цій ситуації слід керуватись наступним. Звільнення жінок, які мають дітей віком до трьох років не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору (ст. 184 КЗпП). Отже, по-перше, роботодавець має запропонувати такій жінці роботу під розпис. Якщо працівниця відмовиться від запропонованої роботи, потрібно письмово зафіксувати факт відмови. Якщо працівниця відмовиться надати письмову відмову, допустимо скласти акт про таку відмову за участю 2-х інших працівників. По-друге, якщо роботодавець не володіє інформацією про вакантні посади, він повинен письмово звернутись до центру зайнятості із клопотанням про надання інформації щодо актуальних вакансій для працівника. У випадку, якщо працівниця пристане на пропозицію роботи, її слід звільнити як працівника, який переводиться на інше підприємство. Далі, якщо працівниця не знайшла іншої роботи і не пристала на пропозицію роботодавця, звільнення такої категорії працівників допускається лише у останній день роботи підприємства, що ліквідується. При цьому, власник (власники) підприємства, яке буде ліквідовано, зобов’язані виплачувати працівнику заробітну плату протягом 3-х місяців, якщо працівник не буде працевлаштованим. Такі виплати потрібно оформлювати від імені власника (власників солідарно). Звільнення у останній день роботи підприємства оформлюється наказом із записом до трудової книжки. Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то власник або ліквідатор в цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки (п. 4.2. Інструкції №58). Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника. При вивільненні працівниці їй слід виплатити вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку, адже працівник не переривав трудових відносин і знаходився на підприємстві у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. Розрахунок середнього місячного заробітку залежить від періоду роботи працівника на підприємстві та вираховується згідно Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995г. №100. Як приклад, якщо працівник не працював більше 12 календарних місяців, то згідно останнього абзацу п. 4 Порядку, в розумінні абз. 4 п. 2 Порядку, розрахунок вихідної допомоги проводиться, виходячи з установленої працівнику в трудовому договорі тарифної ставки посадового (місячного) окладу.