«Юрист і Закон» №23 2017 вийшла стаття провідного юриста АТ «Глобал Адвокат» аудиторсько-консалтингової корпорації «Глобал Консалтинг» Антона Клименка, в якій він розповідає про особливості розміщення контейнерів для збору благодійних коштів.  Однією зі специфічних особливостей діяльності благодійних організацій є залучення додаткових (зовнішніх) джерел фінансування, в т. ч. і шляхом отримання пожертвувань від фізичних осіб. При цьому характер здійснення таких пожертвувань може бути як прямим (коли благодійник передає кошти на рахунок організації, в т. ч. і з зазначенням, на який з проектів їх слід надіслати), так і знеособленим – коли кошти надходять від різних осіб без їх ідентифікації. Другий варіант, зокрема, має місце, коли збір коштів відбувається через розміщення благодійною організацією в власних або орендованих приміщеннях контейнерів (ящиків) для збору благодійних коштів. В даному матеріалі спробуємо розглянути окремі специфічні особливості такого варіанту збору коштів для благодійної організації. При розгляді даного питання слід відразу визначити ті моменти, які, на нашу думку, мають найбільше значення і можуть нести серйозні ризики: – статус отриманих коштів і момент переходу до благодійної організації права власності на них; – особливості оприбуткування таких засобів; – питання побудови взаємин з розміщення контейнерів на території третіх осіб. Положеннями ст. 5 Закону визначено види благодійної діяльності, до яких, зокрема, відносяться: – безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатна поступка бенефіціарам майнових прав; – публічний збір благодійних пожертв. У розглянутій нами ситуації мова йде про одночасне поєднанні двох зазначених варіантів. Варто зазначити, що ст. 6 Закону виділяє як один з видів благодійної діяльності благодійна пожертва, яким визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, свідомо обумовлених цілей благодійної діяльності. Тобто, по суті, благодійна пожертва виділено Законом як особливий різновид передачі коштів (майна) бенефіціару – але на чітко визначені цілі. Це, зокрема, визначає, що зміна цілей і порядку використання благодійного пожертвування можливо тільки за згодою благодійника або його правонаступників, або в інших визначених законом випадках. По суті, для цілей публічного збору коштів через контейнери є спокуса піти від цільового призначення зібраних коштів, тобто розглядати таку операцію не як пожертвування, а саме як безкоштовну передачу коштів (що дасть можливість змінювати цільове призначення витрачання коштів без погодження з благодійником). Читайте статтю Антона Клименка для «Юрист і Закон» №23 2017 повністю  [contact-form-7 id=”868″ title=”Форма в шапці”]